VoSong.Pro
THẾ GIỚI GAME,GIẢI TRÍ TRÊN DI ĐỘNG
wWw.VoSong.Pro

Hi,CCBot/2.0 đến với VoSong.Pro hãy tải trình duyệt [UC Browser] hoặc [Opera Mini] để lướt web,tải game tốt nhất


Bây giờ là: 02:20 /24-03-2019
» Like để theo dõi Facebook VoSong.Pro

AVATAR AUTO FARM 222 v5

- Cập nhật Phiên Bản Avatar Auto Farm 222 v5 (avatar auto farm v225) cày xu, chăm farm cực pro
Chức năng:
- Fix một số lỗi ở Avatar 210 auto V4 như lỗi rút tiền,chơi bài,vào giỏ đồ....
-Chức năng:
- Mua vật phẩm nhập số lượng
- Tự động mua vật phẩm khi hết
- Cải tiến code chăm sóc
- Thêm chức năng cho ăn xin và hỗ trợ rút tiền nhanh (chọn Menu > Bật h.trợ rút tiền, sẽ chuyển chế độ nhập abc2 thành 2abc)
- Lối vào nông trại bạn bè sẽ hiện danh sách bạn bè thay vì menu trộm như phiên bản gốc
tai avatar 222 auto farm v5
- Thay đổi menu ngoài farm:
+ Rút tiền nhanh
+ Hỗ trợ rút tiền
+ Menu Auto gồm: Xem giờ, Cho ăn xin, Auto Kiss, Auto Chat
+ Công trình
+ Chức năng
+ Thoát
+ Đăng xuất
+ Chuyển nhân vật
Chú ý: Khi mua vật nuôi sẽ không hiện ngay để tránh đơ! Muốn hiện thì thoát ra bản đồ chọn khu và vào lại sẽ có!
tai avatar 222 premium 5
Phiên bản code bởi socola_smile-w4u
Phiên bản Mod key di chuyển bằng phím số 2/4/6/8/5 ,các phvaím đc thay đổi: Phím 1: abc2 , Phím 3: ghi4def3 , Phím 7: jkl5pqrs7 ,Phím 9: mno6wxyz9 , Phím 0: tuv80
Online: 1/1/509377
**